GYORSKERESÉS
Keresett kifejezés:
Bárhol keressen a szóban
Szó elejétől keressen
Keresési Helyek
Cégnév
   Kifejezésként, egyben
Tevékenység Megye
Tevékenység-leírás
Termék
Márka
Referencia


Besorolás
        
HÍREK, ÚJDONSÁGOK
Az ingatlanvásárláskor, ajándékozáskor és örökléskor fizetendő illeték mértéke attól függően változik, hogy mekkora a lakás értéke, és kinek köszönhetően hullik az ölünkbe. Összegyűjtöttük a lehetőségeket.

Ingatlan vásárlásakor az ún. visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke lakásonként 4 millió forintig 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után pedig 6%. Ha résztulajdonról van szó, akkor a fizetendő illeték a 4 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegének a 2%-a. A forgalmi érték ezt meghaladó része után ebben az esetben is 6%-os illeték fizetendő. (A számítást kalkulátor is segíti.) Ha a tulajdonos a vásárláshoz lakásépítési kedvezményt vesz igénybe, ennek összegét a forgalmi értékből levonhatja.
Lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt ingatlanok forgalmi értékének a különbözete. Ha a tulajdonosok kettőnél több lakás tulajdonjogát egymás között cserélik, az illeték alapja az elcserélt legnagyobb és legkisebb forgalmi értékű ingatlanok értékkülönbözete. Ez azt jelenti, hogy ha egy 3 és egy 8 millió forintos ingatlant egy 20 millió forintosra cserélünk, akkor a 3 és a 20 millió forintos ingatlanok értékkülönbözete alapján, tehát 17 millió forintos illetékalapnak megfelelően szabják ki illetéket.

Egy éven belül megúszható

Ha magánszemély lakást vásárol, és másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon forgalmi értékének a különbözete. Ez akkor is igaz, ha egy éven belül több lakástulajdont vásárolunk vagy értékesítünk: ilyenkor az értékkülönbözet megállapításánál a vásárlást megelőzően, vagy azt követően tulajdonunkban lévő ingatlan értékét veszik figyelembe, és mindig a kedvezőbb illetékalap szerint számítják ki a fizetendő illeték nagyságát. A illeték többszörös megfizetését tehát ez esetben is elkerülhetjük.
Nem kell vagyonátruházási illetéket fizetnünk, ha beruházó által újonnan épített vagy építtetett, 15 millió forintnál nem drágább új lakás tulajdonjogát szerezzük meg, vagy ilyen lakás tulajdoni hányadát vásároljuk meg. Ha az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot, és másik lakástulajdon eladását sem igazoljuk, akkor a megállapított illetékből nem kell megfizetnünk azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. E szerint a 18 millió forintos új lakás illetékalapja 3 millió forint lesz. Ugyanez a tulajdoni hányadokra is vonatkozik, azaz a 30 millió forintos ingatlan is illetékmentes lehet, ha két tulajdonos fele-fele arányban veszi meg. Ha viszont az ingatlan 32 millió forintos, már 1–1 millió forintos illetékalap szerint kell leróni a járandóságot.
A 35. életévét be nem töltött fiatalok az első lakás, vagy tulajdoni hányad vásárlásakor 50%-áig terjedő, de legfeljebb 40 ezer forintos illetékkedvezményre jogosultak. Ezt azonban csak akkor vehetik igénybe, ha a kiszemelt lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 8 millió forintot. Ha 8 millió forintosnál olcsóbb lakás tulajdoni hányadának megszerzéséről van szó, akkor a kedvezmény mértéke is a tulajdoni hányad nagyságával arányos.

Megúszható illetékek

Vannak olyan esetek, amikor nem kell leróni az illetéket. Ha például építési telket, lakóház építésére alkalmas telektulajdont, valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jogot öröklünk, és az ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat építünk, nem kell illetéket fizetnünk. A lakóház-építési szándékról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznunk. Ajándékozási illetéket szintén nem kell fizetnünk, ha a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat építünk. Akkor is mentesülünk a fizetési kötelezettség alól, ha a lakóház építésére alkalmas telek vásárlásától számított 4 éven belül építjük meg házunkat. Ha viszont az illetékmentességet a fentiekre hivatkozva igénybe vesszük, lakást viszont nem építünk, számítanunk kell arra, hogy a meg nem fizetett illetéket késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetnünk.
Az ingatlanforgalmazóknak a magánszemélyeknél lényesen kevesebb illetéket kell fizetniük, de csak akkor, ha az ingatlant továbbeladás vagy pénzügyi lízingbeadás céljából vásárolják meg. Ez esetben a cégek 2%-os illetéket kötelesek fizetni. Ha viszont az ingatlanforgalmazó két éven belül nem adja el az ingatlant, vagy nem igazolja lízingbeadást, akkor pótlólagosan meg kell fizetnie az illeték kétszeresét.

Nem mindegy, kitől kapjuk

Az öröklési és az ajándékozási illeték mértéke az ingatlan értékétől, és az örökhagyóhoz, vagy az ajándékozóhoz fűződő rokoni szálak milyenségétől egyaránt függ. Más szabályok vonatkoznak a közvetlen hozzátartozókra, megint mások az unokákra, nagyszülőkre és testvérekre, és megint mások az egyéb örökösökre és megajándékozottakra. A különbségeket az alábbi táblázat szemlélteti.

Az illeték nagysága öröklés esetén:

Csoport I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik.)

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke:
18 millió forint összegű értékig 2,5%, 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 6%, 35 millió forint feletti rész után 11%

Csoport II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke:
18 millió forint összegű értékig 6%, 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8%, 35 millió forint feletti rész után 15%

Csoport III. Minden más örökös terhére

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke:
18 millió forint összegű értékig 8%, 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 12%, 35 millió forint feletti rész után 21%

Az illeték nagysága ajándékozás esetén:

Csoport I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik.)

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke:
18 millió forint összegű értékig 5%, 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8%, 35 millió forint feletti rész után 12%

Csoport II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke:
18 millió forint összegű értékig 8%, 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 10%, 35 millió forint feletti rész után 16%

Csoport III. Minden más megajándékozott terhére

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke:
18 millió forint összegű értékig 10%, 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21%, 35 millió forint feletti rész után 30%

HVG
Az oldal 0.01 másodperc alatt generálódott.
Minden jog a Magyar Építőipari Névjegyzék részére fenntartva.
A weboldal illetve a teljes adatbázis védett, részleges vagy teljes másolása, tárolása nem megengedett, törvénybe ütköző.

Részletes listáink:
Cégek - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Tevékenységek - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Termékek - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Márkák - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Alweboldalak - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z