GYORSKERESÉS
Keresett kifejezés:
Bárhol keressen a szóban
Szó elejétől keressen
Keresési Helyek
Cégnév
   Kifejezésként, egyben
Tevékenység Megye
Tevékenység-leírás
Termék
Márka
Referencia


Besorolás
        
HÍREK, ÚJDONSÁGOK
Januártól kizárólag akkor lehet megúszni az építési telek után illeték megfizetését, ha a felépített lakóház alapterülete a maximális beépíthetőség legalább 50%-át eléri. Az új szabályozás ezzel együtt az eladók torkán is szorított egyet, a földhivatal ugyanis ezentúl a szerződéses vételárról is köteles az adóhatóságot tájékoztatni.

A jövő évtől az építési telek megszerzéséhez fűződő feltételes illetékmentesség szabályozásában fentiekhez képest komolyabb változásokra kell számítani, valamennyi vagyonszerzés - így az öröklés, az ajándékozás és az adásvétel - esetében is módosul ugyanis a kedvezmény feltételrendszere.
A tervek szerint a 4 éven belüli beépítéséhez kapcsolódó mentesség csak akkor jár majd, ha a felépített lakóház hasznos alapterülete eléri a helyben előírt maximális beépíthetőség legalább 50%-át. A tervezetet kidolgozó Pénzügyminisztérium méltánytalan tekinti ugyanis, hogy több hektár megszerzése esetén akár egy 50 m2-es kis lakás kialakításával is teljesíthető legyen az illeték alóli mentesüléshez szükséges beépítési kötelezettség.

Nem lesz kiskapu a telkeknél sem

A jogszabály-előkészítők gondoltak arra az esetre is, ha a valaki több telket vásárol és azokat összevonja, de csak egy lakóházat épít fel, továbbá, ha a megvásárolt telket több telekre osztja. Az első esetben a mentesség - a fentiek mintájára - csak akkor járna, ha az új telekre épített lakások hasznos alapterülete eléri a maximális beépíthetőség 50%-át, a második esetben pedig - csak azon telkek után, amelyeken lakóház nem épül - utólag meg kell majd fizetni az illeték arányos részét, pótlékkal együtt.

Adóbírság illetékügyben is

A gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva az adóbírság illetékügyekre való kiterjesztését javasolja a pénzügyi tárca. A jövő évre tervezett módosítás értelmében bírság kiszabására kerülhet sor akkor, ha az ügyfél valamelyik mentességet vagy kedvezményt valótlan tartalmú nyilatkozat alapján vesz igénybe.
Az adóbírságot a jelenleg hatályos szabályok szerint a hiány (jelen esetben kedvezmény, mentesség folytán meg nem fizetett illeték) összegének 50%-ában kell megállapítani. A bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetőleg kiszabása mellőzhető. Az adóbírság megállapítása ugyanakkor nem érinti a késedelmipótlék-fizetési kötelezettséget.
Az illetékügyek adóhatósági integrációja indokolja az illeték mérséklésére vonatkozó speciális szabályok hatályon kívül helyezését. A jövőben így egységes feltételrendszer alapján mérsékelhetik az adókat és az illetékeket is.

Komolyabban ellenőrzik az ingatlan utáni adózást

Az ingatlan értékesítéséből származó bevétel adókötelezettségének hatékonyabb ellenőrzéséhez az adóhatóságnak a jelenleginél szélesebb körű adatszolgáltatásra van szüksége - olvasható a Pénzügyminisztérium szakmai előterjesztésében. A tervezett módosítás ezért a földhivatal kötelezettségé teszi, hogy a hozzá benyújtott kérelem beérkezését követő 8 napon belül adatot szolgáltasson az eladó személyéről és az ingatlan szerződés szerinti értékéről. Az adóhatóság megkeresésére külön tájékoztatást ad a földhivatal az érintett személy tulajdonában álló összes ingatlanról is.
Január 1-jétől megszűnhet az ingatlanforgalmazók továbbértékesítéssel kapcsolatos igazolási kötelezettsége is, hiszen az APEH hivatalból is képes vizsgálni a továbbértékesítés megtörténtét.
Új szabály, hogy azok a szervezetek, amelyeknek a feladataik ellátásához összehasonlító értékekre van szükségük - az ingatlantulajdonos személyes adatain kívül - adatokat igényelhetnek majd az értékadatokról vezetett adóhatósági nyilvántartásból.

Origo

Illetékváltozások

Jelentős változás, hogy az úgynevezett több rendeltetési egységgel épített épület esetén minden rendeltetési egység - azaz lakás, üzlet vagy garázs - esetén külön-külön meg kell majd fizetni a használatbavételi engedély kiadása utáni illetéket. Csökkenne ugyanakkor a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe, illetve a közvetlen kereskedelmi képviseletek bejegyzése esetén fizetendő cégbírósági illeték. A jelenlegi szabályozás ugyanis a magyar vállalkozások irányadó tételnél magasabb összeget határoz meg, ami viszont sérti a diszkriminációt tiltó uniós jogelvet.

Az APEH igazol

Két évvel ezelőtt egyszerűsítették az építési telek megszerzéséhez fűződő feltételes illetékmentesség szabályait azzal, hogy eltörölték a lakóház felépítésére vonatkozó igazolási kötelezettséget. A korábbi előírások szerint az illetékmentesség ugyanis csak akkor válhatott véglegessé, ha az építtetők a használatba vételi engedéllyel igazolták a lakóház felépítését. Viszonylag gyakran előfordult a gyakorlatban, hogy a házépítés négy éven belül befejeződött és az építtetők megszerezték a használatba vételi engedélyt is, csak éppen elfelejtették az illetékhivatalhoz az előírt határidőben megküldeni azt. Ez az aprócskának tűnő hiba viszont komoly anyagi következményekkel járt, mulasztás esetén ugyanis a felfüggesztett illetéket késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetni. A 2005. májusában elfogadott adómódosítás levette az egyébként is felesleges igazolási kötelezettséget az ingatlantulajdonosok válláról és az illetékhivatal (amely időközben beolvadt az adóhatóság szervezetébe) feladatává tette a beépítés hatósági ellenőrzését. Az önkormányzatok építési hatóságaitól ugyanis viszonylag könnyen beszerezhető a használatba vételi engedély kiadásáról szóló információ.
Az oldal 0.01 másodperc alatt generálódott.
Minden jog a Magyar Építőipari Névjegyzék részére fenntartva.
A weboldal illetve a teljes adatbázis védett, részleges vagy teljes másolása, tárolása nem megengedett, törvénybe ütköző.

Részletes listáink:
Cégek - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Tevékenységek - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Termékek - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Márkák - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z
Alweboldalak - " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z